Tuesday, August 08, 2006

Trygghet

Om man äger en 20 år gammal gräddgul Opel/Ford/whatever är det livsviktigt att ha ett larmsystem som låter som en stor bleckblåsorkester. Annars kan ju vad som helst hända.

Enda problemet är väl egentligen att risken för att man får en tegelsten genom framrutan ökar exponentiellt för varje gång man råkar slå på larmet när man ska parkera lyxåket och alla som bor i kvarteren kring Fredsgatan tvingas lyssna på varierande tutande toner under fem minuter.

No comments: