Tuesday, January 05, 2010

In på bara skinnet

I den här nyhetsartikeln om att de nya scannrarna som används på flygpassagerare kan bryta mot Brittiska barnpornografilagar framkommer något som i alla fall jag inte hade insett. Den avbilden som säkerhetspersonalen får är alltså tillräckligt nära en helt naken person för att vara oanständig. I praktiken: nästa gång man flyger till USA kommer en handfull gubbar på Arlanda se en naken.


Jag skulle säga att det inte är värt det om det inte vore så jäklans bra shopping där borta.

(bild från streetwhispers.com)

No comments: