Monday, June 12, 2006

Sommaren i city...

Ser ut som att jag blir kvar i Sverige och denna konstiga Uppsala/Stockholm-tillvaro i minst en månad till. Jag fick alltså inte jobbet på Hansapank. Jag fick det nog inte redan någon gång i mitten av förra veckan. Tyvärr var HR-assitenten som skulle meddela mig detta för inkompetent för att ringa ett utlandssamtal. Eller maila mig i stället när hon misslyckades med telefonen.

Vad gjorde jag för gigantiskt fel för att inte bli anställd kan man ju undra över i ljuset av detta.

Oh well... Ratio är en trevligt arbetsplats, även om de inte är "de som steppar i korridoren" som någon sa idag.

Inbjudningar till roliga saker att göra i Stockholm på kvällarna mottages gärna, tips på nubbefria midsommaraktiviteter likaså.

No comments: