Monday, June 05, 2006

Fattiga konsumenter

Representant från konsumentverket på TV4 imorse angående bl.a. klädkejdornas egna kreditkort: "Återigen är det de fattiga, konsumenterna, som drabbas."

OK att konsumenten brukar betecknas som den svagare parten i denna typ av förhållanden, men att kalla alla konsumenter för fattiga är ändå att ta i lite.

No comments: