Friday, June 02, 2006

Skolan II

Lena Hallengren vill delvis sänka rösträttsåldern, så att även de som fyller 18 under restrerande del av valåret får rösta. I samband med förslaget får man höra bakgrunden, en riktig snyfthistoria. Det råkar nämligen vara så att Hallengren själv är född 25 december 1973 och fick därför inte rösta i valet 1991 när "alla andra barnen fick det". Med denna plågsamma erfarenhet i bagaget skall Hallengren nu avskaffa den stora orättvisan. Ingen skall behöva vara nästan 22 första gången de röstar.

Jaha.. Och hur ska vi göra med de som fyller arton året efter valet, eller året därefter? Kanske borde alla som fyller 18 fram till en tidpunkt precis mitt emellan två val få rösta i det förra? De som började skolan när de var 6, ska de få rösta de året de fyller 17, för att de inte ska känna sig utstötta?
Och jag då, som inte får rösta i riksdagvalet alls?

Förresten, är det bara jag, eller är inte hon lite lik någon...

No comments: