Saturday, October 14, 2006

Snällismen når nya och läskiga höjder

Generaldirektören för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Annika Marcus, vill att nämnden inte ska kunna utdela straff när de finner att en vårdanställd gjort fel i jobbet. Skälet? Att det kan svida, både professionellt och personligt. (Saknar tyvärr länk till nyheten än så länge.)

Jag förstår att det är viktigt att anställda inom vården vågar erkänna fel, för annars kan patienterna råka riktigt illa ut, så därför får inte straffen vara för stränga. Med det är de inte. Det värsta som kan hända är att man får en varning. (Förutom i de fallen då någon förlorar sin läkarlegitimation, men då har man också passerat punkten där läkarens känslor kan tas med i beräkningarna.) Men varningen kan svida. Och skada läkarens rykte. Och det vill tydligen inte Annika Marcus.

Det gör nog mer än svider för den patient som råkar utsättas för eventuella fel. Och då talar vi varken om det professtionella eller personliga planet. Att generaldirektören för myndiheten som skall bestämma straff känner att hon sitter i en för elak sits känns allt annat än tryggt.

No comments: