Thursday, May 25, 2006

Jag ska nog inte bli politiker


Jag är fullkomligt inkapabel att vinna val nämligen.
Ikväll avhölls urtima vårlandskap på Nationen och jag blev, än en gång, inte vald till det ämbetet jag ställt upp till. Denna gång var det ljud- och ljusmästare. Oh well... man kan inte få allt man vill, antar jag.
Några som belv valda var Maria och Anoushe (idag utan horn), till barmästare respektive bambi, och jag är väldigt glad för deras skull.

No comments: