Wednesday, May 31, 2006

Elallergiker, rejoice!

Den rödgröna röran i Stockholms landsting har beslutat att 15-30 procent av tunnelbanan skall bli mobiltelefonfri zon. Enligt miljöpartiet är ett "gott" skäl till förbudet att även elallergiker skall kunna åka med.
Säkerligen kommer stationerna den 21:a augusti fyllas av glada elallergiker som lämnat sina hönsnätstäckta hus i skogen och slagit in sig i folie, för att äntligen kunna åka tunnelbana utan att störas av de där jobbiga mobiltelefonerna.

För det råkar ju inte vara så att tunnelbanan drivs av.. säg.. el?

No comments: