Sunday, February 07, 2010

MVG

DN sätter idag betyg på revolutioner i forna sovjetstater. Borde jag ifrågasätta deras auktoritet att dela upp historiska skeenden i en skala avsedd för högstadieelever, eller bara vara nöjd med att Estland är bäst i klassen?

No comments: