Monday, February 08, 2010

Ironi

Magdalena Ribbing höll en lunchföreläsning om, vad annars, vett och etikett på Handels idag. Nämna föreläsning drog över tiden med en kvart och höll ca. 200 personer väntande i korridoren. Man lever som man lär?

No comments: