Wednesday, October 21, 2009

För miljön, mot soptippen

Bostadsrättsföreningen vill stänga vårt grovsoprum. Det är för dyrt, och säkerligen hemskt omiljövänligt. Den alternativa lösningen blir att var och en får ta hand om sitt eget skräp, genom att åka till Bristatippen med var sin bil. Jag har ingen bil, men om jag nu måste åka till tippen så blir det ännu en faktor för att man kanske bore skaffa bil i alla fall. För det blir ju bättre för miljön då.

No comments: